Hem

Väsentliga frågor att ha svar på.

   • Hur många kunder har ni?
   • Hur många kunder vill ni ha?
   • Vad ger varje kund i intäkt?
   • Vad kostar det att betjäna en kund?
   • Är alla kunder lika lönsamma?
   • Har ni olönsamma kunder?
    • Om ja – vet ni vilka dem är?
    • Om ja – vad gör ni med dem?

Detta är frågor som NorLog-analyser kan hjälpa till att besvara.

main
Ta kontroll över lönsamheten nu. Bli expert på din marknad.